Bio- BIO 102 SYSTEMATIC ZOOLOGY

Bio- BIO 108 SYSTEMATIC BOTANYBIO 202 ENTOMOLOGY

Bio- BIO 204 PLANT TAXONOMY

Bio- BIO 302 MYCOLOGY

Bio- 306 GENERAL EMBRIOLOGY

Bio- BIO 308 IMMUNOLOGY

Bio- BIO 310 GENETICS

Bio- BIO 424 CELL BIOLOGY

Edu- 201 INTRODUCTION TO EDUCATION

Edu- 322 PROJECT BASED LEARNING

Elt- ELT 104 TECHNICAL ENGLISH

Edu- 122 TURKISH II106

Edu- KURDOLOGY II (KURDISH)